Sdiptechs huvudägare har sålt 855 000 aktier, avser inte sälja fler aktier

Friday, November 29, 2019 8:35 AM
Sdiptechs huvudägare Ashkan Pouya har mellan 14 och 28 november genom sitt bolag Systematic Growth sålt totalt 855 856 B-aktier i bolaget. Det har skett för att frigöra medel för investeringar i andra nya verksamheter.

"Ashkan Pouya har samtidigt meddelat att han inte planerar ytterligare försäljningar och att hans ägarperspektiv i Sdiptech fortsatt är långsiktigt", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Ashkan Poyua är fortsatt bolagets största ägare med 20,09 procent av kapitalet och 30,85 procent av rösterna.