CTT Systems föreslår extra utdelning

Friday, February 7, 2020 7:38 AM
CTT Systems minskade omsättningen men ökade vinsten på sista raden i det fjärde kvartalet. Bolaget föreslår samtidigt en extra utdelning.

Omsättningen sjönk 10,8 procent till 84 miljoner kronor (94,2).

Rörelseresultatet blev 24,2 miljoner kronor (24,4), med en rörelsemarginal på 28,8 procent (25,9).

Resultatet efter skatt blev 19,4 miljoner kronor (19), en ökning med 2,1 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,55 kronor (1,52), vilket innebär en ökning med 2,0 procent mot föregående år.

CTT Systems föreslår 8,10 kronor i utdelning (4,05). Extra utdelningen motsvarar 2,70 kronor per aktie (0). Styrelsen kommer också att söka ett mandat om återköp av aktier.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 33,9 miljoner kronor (19,3).

CTT Systems har även fattat beslut om en ny utdelningspolicy. Bolaget skall dela ut minst 70 procent (60-80) av nettoresultatet till aktieägarna i form av utdelning, givet en soliditet som uppgår till minst 40 procent (40).


CTT Systems, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning8494,2-10,8%
Rörelseresultat24,224,4-0,8%
Rörelsemarginal28,8%25,9%
Nettoresultat19,4192,1%
Resultat per aktie, kronor1,551,522,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet33,919,375,6%
Utdelning per aktie, kronor8,104,05100,0%