Q-linea avser göra riktad nyemission på 2 miljoner aktier

Thursday, June 10, 2021 3:36 PM
Diagnostikbolaget Q-linea avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 2 miljoner kronor och har anlitat ABG Sundal Collier, Carnegie och Kempen & Co. Det framgår av ett pressmeddelande.

Baserat på torsdagens stängningskurs kan Q-linea dra in upp emot 290 miljoner kronor, men ofta sätts teckningskursen med en viss rabatt.

Bolaget ska använda likviden till att bland annat finansiera slutfasen av den kommersiella lanseringen av ASTar, accelerera utvecklingen ytterligare av ASTar analyser och förbättra den finansiella flexibiliteten.

Det framgår vidare att vd och medgrundare Jonas Jarvius tänker avyttra 95 000 befintliga aktier till bolagets största aktieägare Nexttobe. Han behåller cirka 75 procent av sitt befintliga ägande på fullt utspädd basis.