Indiens konsumentpriser ökade mindre än väntat i årstakt under februari

Thursday, March 12, 2020 12:59 PM
Indiens konsumentpriser ökade mindre än väntat i årstakt under februari.

På årsbasis steg konsumentpriserna 6,58 procent (+7,59), att jämföra med analytikerkonsensus som väntade en ökning på 6,72 procent.

Indien, %februari, 2020Konsensusjanuari, 2020
KPI, YY6,586,727,59
Konsensusdata från Bloomberg