Hufvudstaden vidtar åtgärder för att minska risk för smittspridning på årsstämman

Wednesday, March 11, 2020 8:08 AM
Fastighetsbolaget Hufvudstaden avser att vidta vissa försiktighetsåtgärder på årsstämman den 18 mars. Bakgrunden är att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige avseende det nya covid-19 coronaviruset. Det framgår av ett pressmeddelande.

Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder:

* Hufvudstadens anställda som under 14 dagar före årsstämman besökt riskområden kommer inte att närvara i stämmolokalen. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att vidta motsvarande försiktighetsåtgärder.
* Ingen förtäring kommer att erbjudas.
* Planerade anföranden begränsas till några få minuter.
* Styrelseledamöter och ledande befattningshavare närvarar vid årsstämman i begränsad omfattning.