Noteringsaktuella Monivent rapporterar en förlust på 1,3 miljoner kronor i fjärde kvartalet

Tuesday, February 25, 2020 9:11 AM
Noteringsaktuella Monivent rapporterar en förlust på 1,3 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2019, vilket är en ökning jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Nettoomsättningen steg till 60 000 kronor (noll). Aktiverat arbete för egen räkning var 0,9 miljoner kronor (0,7) och de totala rörelseintäkterna var 1,0 miljon kronor (0,9).

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet före och efter skatt var -1,3 miljoner kronor (-0,6).

Rörelsens kostnader var 2,3 miljoner kronor (1,5).

Styrelsen kommer inte föreslå någon utdelning.

Monivent meddelade tidigare att bolagets nyintroduktion på Spotlight Stock Market blev övertecknad. Aktien och teckningsoptionen kommer börja handlas på Spotlight den 17 mars.

- Det är extra roligt för mig att se tillbaka på det gångna året med tanke på vad vi har uppnått som bolag och var vi befinner oss idag. Nu närmar vi oss slutet på arbetet med att ta fram en klinisk produkt för förlossningsrummet samtidigt som vi planerar en notering på Spotlight Stock Market. En fantastisk spännande tid väntar och vi ser fram emot att gå in ett helt nytt skede som bolag, kommenterar vd Karin Dahllöf i bokslutskommunikén.

Monivent, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning0,10,0
Rörelseresultat-1,3-0,6
Resultat före skatt-1,3-0,6
Nettoresultat-1,3-0,6