Eniro genomför en rekapitalisering - stamaktieägarna tappar makt

Wednesday, January 29, 2020 6:15 AM
Sökbolaget Eniro genomför en rekapitalisering som innebär att ägarna av konvertibler och obligationer byter ut dessa instrument till en ny preferensaktie. Stamaktierna tappar i princip makten helt. Sökbolaget varnar också för att företaget kan gå i konkurs om man inte får igenom planen.

De nya preferensaktierna kommer att utgöra cirka 90,5 procent av antalet aktier och röster i Eniro. Aktieslaget kommer också att ha företrädesrätt vid likvidation framför stamaktier och befintliga preferensaktier upp till cirka 1 miljard kronor samt 6,25 procent årlig avkastning på det.

Rekapitaliseringsplanen kräver att två tredjedelar av obligationsinnehavarna säger ja till förslaget och bland konvertibelägarna är motsvarande krav minst 90 procent.

Planen stöds av cirka 25 procent av rösterna i bolaget samt 30 procent av obligationsägarna.

Förslaget föreslås klubbas vid en extra stämma den 2 mars.