Fortsatt stark orderingång för Free2Move efter Q3 - orderstocken ligger nu på 24 miljoner kronor

Thursday, November 24, 2022 2:48 PM
Teknikbolaget Free2Move meddelar att bolaget fortsätter att teckna ett stort antal affärer inom framför allt förnybar energi. Omsättningen under oktober och fram till den 24 november ligger på 6,4 miljoner kronor.

Orderstocken under samma period är 24,4 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 4 miljoner kronor sedan tredje kvartalet.

”Precis som tredje kvartalet präglades av en hög organisk och förvärvsdriven omsättningstillväxt samt stark orderingång fortsätter framgångarna också under oktober och hittills i november. Dessa beställningar kommer att levereras i år, men också under första kvartalet 2023. Vi ser inte heller avmattning i orderingången”, säger Leif Syrstad, koncern-vd för Free2Move.