Nischer Properties ambition är att fortsätta öka byggrättsportföljen - vd

Monday, November 25, 2019 8:26 AM
Fastighetsbolaget Nischer Properties har byggrätter så det räcker till produktion flera år framöver och ambitionen är även att fortsätta öka portföljen. Det sade bolagets grundare och tillförordnade vd David Aspehult under Stora Aktiedagen som Aktiespararna anordnar i Stockholm i dag.

Bolaget har i dagsläget 150 bostäder i produktion och 300 bostäder i produktion till år 2020.

- Vi har en fin ökningstakt i vår pipeline för framtiden. I byggrättsportföljen som är så viktig har vi 1 500 byggrätter där cirka hälften har detaljplan redan, sade David Aspehult och tillade:

- Det gör att vi kan bygga i väldigt många år framöver. Vår ambition är så klart att utöka det här ytterligare.

Nischer har en mix i portföljen med både bostadsrätter och hyresrätter, där majoriteten är hyresrätter, och jobbar mycket med det statliga investeringsstödet. Om investeringsstödet skulle försvinna spår vd dock att mixen skulle balanseras upp med fler bostadsrätter.