Diamyd Medical byter kontraktstillverkare

Thursday, February 6, 2020 5:28 AM
Diamyd Medical har ingått ett nytt avtal med Protein Sciences Corporation, PSC, som ändrar parternas samarbete.

Enligt det nya avtalet skall PSC fortsätta att stödja Diamyd Medical i dess utveckling av ett diabetesvaccin. Företaget kommer dock inte längre vara det svenska bolagets kontraktstillverkare.

PSC kommer att bistå Diamyd Medical med 5 miljoner dollar i kontant betalning, en betalning som kommer att genomföras under det första kvartalet i år.

PSC har tidigare uppgett att man inte skulle kunna uppfylla Diamyd Medicals tillverkningsbehov för kommersiell leverans.