Nordea kapar oljeprisprognosen för i år - upprepar köp för Lundin Petroleum

Tuesday, March 10, 2020 7:36 AM
Fundamenta för oljemarknaden gick från dåligt till ännu sämre med priskriget mellan Ryssland och Opec-länderna. Det skriver Nordea i en kommentar.

Prisprognosen från Nordea för 2020 sänks till 45 dollar per fat, från tidigare 62 dollar, och 60 dollar nästa år, från 63 dollar. Nordea uppger också att man ser en nedsiderisk på sina prognoser givet osäkerheten kring coronaviruset.

Banken upprepar emellertid sin köprekommendation för Lundin Petroleum men sänker riktkursen till 300 kronor, från tidigare 360. Analyshuset bedömer att oljemarknadens balans är bättre vid ingången av nästa år. Nordea uppger att man gillar utsikterna för produktionsutvecklingen hos Lundin Petroleum.