Vibrosense Dynamics styrelse och anställda har tecknat i incitamentsprogrammet

Wednesday, December 18, 2019 7:44 AM
Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics har avslutat emissionen av teckningsoptioner riktat till styrelsen och anställda. Incitamentsprogrammet godkändes på årsstämman den 9 oktober. Styrelsen och ledningen tecknade totalt 144 200 teckningsoptioner 2019/2022 till priset 2,23 kronor per option. Teckningen fördelades på 87 500 optioner till styrelsen och 56 700 optioner till anställda. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i bolaget mellan den 2 december 2022 till 16 december 2022. En teckningsoption kan utnyttjas för att teckna en emitterad B-aktie till teckningskursen 14,93 kronor per aktie.

Ytterligare 163 300 teckningsoptioner 2019/202 har lagts i en depå i bolaget avsedda för framtida teckning för personal och nyckelpersoner efter marknadsmässig omräkning av teckningsvillkor, dock senast 2 december 2022.

Följande personer har tecknat teckningsoptionerna:
* Axel Sjöblad, styrelseordförade, 25 000 optioner
* Mozhgan Dorkhan, styrelseledamot, 25 000 optioner
* Håkan Peterson, styrelseledamot 12 500 optioner
* Toni Speidel, styrelseledamot, 25 000 optioner
* Hans Wallin, tillträdande vd, 30 000 optioner
* Charlotta Landoff Bach, senior product manager, 20 000 optioner
* Michael Scrarsén, biträdande projektledare, 6 700 optioner