Kinas produktion av råolja minskade 3,8 procent under januari-februari.

Monday, March 16, 2020 8:02 AM
Kinas produktion av råolja minskade under januari-februari med 3,8 procent till 99,2 miljoner ton. Detta jämfört med motsvarande period i fjol.

Det rapporterar Reuters.

Under perioden inföll det kinesiska nyåret samt utbrottet av coronaviruset.