Mexikos inköpschefsindex för industrin ökade i februari

Monday, March 2, 2020 3:30 PM
Mexikos inköpschefsindex för industrin ökade i februari.

Industriindexet steg under februari till 50,0.

Föregående månads utfall var 49,0.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Mexikofebruari, 2020januari, 2020
Inköpschefsindex för industrin50,049,0