Mangold höjer sitt motiverade värde för Inhalation Sciences till 14,40 kronor (11,60)

Friday, February 28, 2020 8:47 AM
Inhalationsbolaget Inhalation Sciences befinner sig tidigt i sin kommersialiseringsfas och sålde för 8,9 miljoner kronor 2019, en ökning med 64 procent jämfört med föregående år. Merparten av intäkterna, 6 miljoner kronor kom från system och resterande utgjorde kontraktsuppdrag inom forskningstjänster. Dessutom minskade kostnaderna och en lägre förlust före finansiella poster kunde nås 2019 jämfört med året innan. Det skriver Mangold Insight i en uppdragsanalys daterad den 28 februari.

Mangold ser för 2020 flera kursdrivande triggers för aktien. Bolaget har dels utvecklat en modul till sitt laboratoriesystem Precise Inhale, Dissolvit och dels genomföra klinisk validering för Precise Inhale, vilket Mangold bedömer kommer att påverka bolagets försäljning i positiv riktning.

Mangold höjer sitt motiverade värde för aktien till 14,40 kronor, jämfört med 11,60 kronor i den förra analysen från i november i fjol. Det innebär en uppsida på nära 100 procent från aktuell kurs. Mangold bedömer att tillväxten kan accelerera och bolaget bör kunna nå vinst 2020.