Karo Pharma köper produktportfölj för 90 miljoner euro

Monday, December 23, 2019 11:07 AM
Specialty pharmabolaget Karo Pharma köper en produktportfölj med fokus på intimvård och dermatologi, av det danska läkemedelsbolaget Leo Pharma, för 90 miljoner euro. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Omsättningen för den förvärvade portföljen uppskattas till 35 miljoner euro för helåret 2019, varav de europeiska marknaderna står för cirka två tredjedelar.

Portföljen består av fyra produkter för behandling av hemorrojder (Sheriproct, Doloproct, Neriproct och Ultraproct) och sex dermatologiprodukter (Ultrabas, Ultralip, Ultraphil, Ultrasicc, Neribas and Ultralan). Produkterna för behandling av hemorrojder utgör den största delen och står för cirka 85 procent av den förvärvade portföljens nettoförsäljning.

Alla produkterna har starka positioner på marknaden och kännetecknas av stabil försäljning och lönsamhet. Portföljen passar dessutom strategiskt väl med två av Karo Pharmas befintliga terapiområden, intimvård och dermatologi, samt ger skalfördelar då det adderas till den befintlig logistikkedjan.

Förvärvet är en ren inkråmsaffär. Ingen personal eller tillverkningsenheter ingår i avtalet. Driftskostnaderna för organisationen förväntas öka med cirka 10 miljoner kronor på årsbasis. Framförallt är det relaterat till ytterligare uppbyggnad av organisationen inom det regulatoriska området, logistik samt på den kommersiella sidan.

Portföljen innehåller en specifik produkt, Neriproct, som uteslutande marknadsförs på den japanska marknaden och står för cirka 15 procent av portföljens beräknade omsättning för helåret 2019. Karo Pharma kommer utvärdera möjligheten att avyttra Neriproct då Japan faller utanför Karo Pharmas geografiska fokusområde. Detta är i linje med en generell princip om att utvärdera strategiska alternativ för tillgångar som faller utanför Karo Pharmas kärnverksamhet.

Transaktionen är villkorad av att sedvanliga konkurrensgodkännanden erhålls men förväntas slutföras i slutet av första kvartalet 2020.

Transaktionen kommer att finansieras genom en kombination av nya lån som SEB och Swedbank har åtagit sig att finansiera samt av befintlig kassa.