Ecorub i samarbete med Dutec Plast

Wednesday, February 19, 2020 1:02 PM
Miljöteknikbolaget Ecorub meddelar samarbete med Dutec Plast i Danmark.

Ecorub har gjort fullskaleförsök i Danmark med att tillverka en gräsmatteförstärkning - ett markskydd. Markskyddet har flera användningsområden. För lantbruk förstärker den underlaget för hästar och kor där de står och går mycket.

Markskyddet kommer att tillverkas i två olika material. Ett styvare för fordon och kor och ett mera elastiskt för hästar.

Ecorub är leverantör av råvaran till Duteks markskydd och Dutec är ägaren av projektet.

- Jag ser samarbetet som mycket intressant för Ecorub. Kunden har konstaterat att vårt återvunna TPRR-material har bättre egenskaper än ny plast. Dutec Plast är redan en aktör för miljövänliga plaster och produkter och vårt samarbetet förstärker kundens arbete för en "circular economy", säger Åke Paulsson, vd för Ecorub.

Marknadsföringen påbörjas inom kort. Hittills har produkten tillverkats för test- och utvärderingsändamål. EcoRub kommer att delta i marknadsföringen och försäljningen av produkten.