Instalco: Tillväxtcaset intakt - Penser

Wednesday, February 19, 2020 11:37 AM
"Omsättningen ökade 31% Y/Y i kvartalet till 1 652 mkr vilket var 3% högre än våra estimat om 1 600 mkr. Justerad EBITA ökade till 157 mkr vilket motsvarar en marginal på 9,5% och för helåret landade marginalen på 8,8% att jämföra med målet om 8,0%. Utdelningen om 2,30 kr innebär en ökning på 50% mot föregående år. Trots att 2019 innebar rekord i förvärv så kunde Instalco nästan helt finansiera förvärven med kassaflödet från den löpande verksamheten. Under 2020 kommer kassaflödet att öka ytterligare vilket innebär att Instalco skulle kunna öka utdelningen kraftigt och ändå ligga på 800 mkr i förvärvstakt."

Länk till uppdragsanalys nedan.