Börsveckan ger köpråd för Ericsson, Inwido och New Wave, teckna Train Alliance

Monday, February 10, 2020 5:40 AM
Börsveckan rekommenderar köp av Ericsson, Inwido och New Wave i den senaste utgåvan. Tidningen ger rådet teckna Train Alliance nyintroduktion samt ger rådet avvakta för Knowit, Stora Enso, Qliro, Glycorex och Micro Systemation.

Telekomleverantören Ericssons värdering är låg justerat för den stora nettokassan. Tillväxten väntas vara låg men stabil de närmaste åren. Börsveckan ser ett köpläge i aktien efter kursnedgången efter bokslutet och höjer sitt råd till köp, från rådet avvakta för ett år sedan.

Fönstertillverkaren Inwido är på rätt väg. Tidningen ser en fortsatt uppsida i aktien till 100 kronor på tolv månaders sikt och upprepar sitt köpråd efter bokslutet. Den goda utdelningen är också en krockkudde på nedsidan.

Train Alliances affärsmodell bygger på investeringar och förädling av mark för järnvägsunderhåll. Bolaget har starka ankarinvesterare i den pågående nyintroduktionen på First North där teckningskursen är 50 kronor per aktie. Börsveckan ger rådet teckna, men stiger aktien till 60-65 kronor är det läge att ta hem vinsten.

Konsultbolaget Knowit växer stadigt, men lönsamheten svajar betänkligt i ett av bolagets affärsområden. Tidningen bedömer att värderingen är rimlig och ger rådet avvakta.

Skogsbolaget Stora Ensos industridelen drar ned potentialen i aktien. Börsveckan ser en uppsida i aktien på 14 procent men väljer att avvakta.

Qliro levererade ännu en besvikelse med sitt bokslut. Tidningen konstaterar att de tidigare överskattade värdet i både finansdelen och Nelly. Värdet är i dag lägre. Börsveckan står fast vid sitt råd avvakta.

New Wave lyckades trots en varm vinter öka såväl intäkter som resultat i fjärde kvartalet. Bolagets fokus på kostnadskontroll och kassaflöden har slagit väl ut. Tidningen behåller sitt köpråd efter bokslutet.

Transplantationsbolaget Glycorex aktie har gått urstarkt med stöd av hög tillväxt och en rejäl lönsamhetsförbättring. Bolaget ser också ut att göra entré i det nya terapiområdet blodtransfusioner. Börsveckan bedömer att kursrusningen har varit motiverad, men rådet stannar vid avvakta idag.

Micro Systemation lämnade ett mycket svagt bokslut. Tidningen lockas inte av värderingen utan upprepar sitt råd avvakta som sattes senast för ett år sedan.