Absolicons företrädesemission blev övertecknad

Friday, March 13, 2020 3:57 PM
Solenergiföretaget Absolicons företrädesemission om 50 miljoner kronor blev övertecknad, rapporterar bolaget. Emissionen tecknades till 56 miljoner.

- Intresset har varit stort. Vårt budskap är att denna emission skall användas till expansion. Våra solfångare producerar värme till industrier och fjärrvärmenät som skall sluta elda fossila bränslen. I världen står värme för halva användningen av energi. Eller 'heat is half' som vi säger, berättar Joakim Byström, vd på Absolicon, i ett pressmeddelande.