Storbritanniens regering avsätter prisstöd för tidvattenkraft

Thursday, November 25, 2021 11:44 AM
Storbritanniens regering ska årligen avsätta 20 miljoner pund i prisstöd för elproduktion från tidvattenströmmar. Det förmedlar havsenergibolaget Minesto i ett pressmeddelande.

Syftet är att ge sektorn för marin energi möjligheter att utveckla teknik och sänka kostnaderna på samma sätt som havsbaserad vindkraft har kommersialiserats, skriver bolaget.

"Införandet av dedikerat prisstöd för tidvattenkraft är ett mycket välkommet och gediget åtagande från den brittiska regeringen för att driva på industrialiseringen av marin energi. Det är ett viktigt steg mot att förverkliga gigawatt-potentialen för förutsägbar och planerbar produktion av grön el i Storbritannien. Detta kommer att göra det möjligt för sektorn att attrahera ytterligare investeringar, växa leverantörskedjan och främja kommersiell uppskalning av teknologier och projekt", kommenterar Minestos vd Martin Edlund.