Greater Than: Står väl rustade för att möta den ökande efterfrågan - Analyst Group

Tuesday, March 2, 2021 12:13 PM
År 2020 har varit ett viktigt år för Greater Than, där Bolaget har renodlat verksamheten genom att avsluta sin försäkringsförmedlingstjänst som var både resurskrävande och av sämre lönsamhet, för att istället fokusera helt på kärnverksamheten, att sälja AI-riskinsikt till b.la. försäkringsbolag. Greater Than har därmed lagt en bra grund för att kunna kapitalisera på det påskyndade skiftet i försäkringsbranschen som pandemin medfört, där mer flexibla och individanpassade försäkringslösningar efterfrågas. Greater Than har värderats utifrån 2022 års estimerade försäljning om 42,6 MSEK, och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett värde per aktie om 92 kr i ett Base scenario.