Boeing 737 Max hade flera problem och FAA gjorde en dålig säkerhetsvärdering enligt kongressrapport

Monday, March 9, 2020 11:45 AM
En utredning mot Boeing från det amerikanska representanthuset visar att modellen 737 Max drogs med flera tekniska problem och att luftfartsmyndigheten, FAA, gjorde ett dåligt arbete vid säkerhetsvärderingen. Det rapporterar CNBC.

Rapporten innehåller preliminära slutsatser från kommittén ansvarig för utredningen.

I den pekas det också ut brister kring transparensen och andra frågor.

Om FAA står det i rapporten att dess översyn av modellen var ”grovt otillräcklig” och att myndigheten ”misslyckades med sin plikt” att hitta säkerhetsproblem.

737 Max är markbunden sedan våren 2019. Beslutet togs efter två olyckor på kort tid med 346 döda som resultat. Säkerhetssystemet ombord har pekats ut som bakomliggande orsak till krascherna.