Köplägen på börsen i coronatider för Carnegie Global

Monday, March 16, 2020 3:26 PM
Fonden Carnegie Global minskade 9 procent i januari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Tarnawsi-Berlin.

Februari beskrivs av förvaltaren som en stökig månad driven av rädslan för en global pandemi.

"Runt helgen den 22-23 februari blev det uppenbart att coronavirusets hade spridits och fått fotfäste utanför Kinas gränser. Veckan efter började aktiemarknaden prisa in en global spridning av viruset och aktieindexet MSCI World föll med 12 procent de sista fem dagarna av månaden", skriver Tarnawski-Berlin.

Förvaltaren ser det värsta som kan hända med ekonomin är att bolagens tillväxt uteblir helt 2020. IMF uppskattar att den globala tillväxten kommer minska med 3,3, till 3,2 procent.

"För mig är det uppenbart att marknaden överreagerat på coronaspridningen och jag tror att detta är en bra tidpunkt för oss långsiktiga investerare att kunna köpa fina bolag till bättre värderingar än vad som erbjöds för bara en månad sedan", skriver förvaltaren.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Alphabet, KKR och Franklin Covey med portföljvikterna 10,1, 8,5 respektive 7,7 procent.

Carnegie Globaljanuari, 2020
Fond MM, föränding i procent-9
Fond i år, föränding i procent-6,5