Swedbank-utredning har hittat troliga sanktionsbrott på 4,8 miljoner dollar

Wednesday, March 11, 2020 7:30 AM
Swedbanks utredning av penningtvätt som utförts av advokatfirman Clifford Chance har hittat transaktioner för sammanlagt cirka 4,8 miljoner dollar som troligen utgör sanktionsbrott i USA. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det handlar om totalt 586 transaktioner varav 95 procent är kopplade till perioden 2015-2016.

”Totalt 508 av dessa transaktioner utgör löneutbetalningar och kostnader för drift av ett fartyg vars ägare och operatör är baserade på Krim och som använde Swedbank i Baltikum. Krim är föremål för omfattande amerikanska sanktioner”, skriver banken.

Clifford Chance har tittat på alla transaktioner i amerikanska dollar från Swedbanks dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen, genomförda i det amerikanska finansiella systemet under perioden 22 mars 2014 till 22 mars 2019. En femårsperiod är vald mot bakgrund av de preskriptionsregler som gäller för OFAC-regelverket.

OFAC är en amerikansk myndighet som kontrollerar efterlevnad av sanktioner.

Swedbank ska rapportera transaktionerna till OFAC som får ta ställning om eventuell påföljd, uppges det.