Närstående till EQL Pharmas vd ökar innehavet i bolaget

Monday, November 25, 2019 6:48 AM
Chenjie Xu, närstående till generikabolaget EQL Pharmas vd Christer Fåhraeus har den 20 november köpt 7 797 aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 13,25 kronor per aktie, en affär på 103 000 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.