Tyska inflationen väntas bli 3 procent under 2021, påverkad av fjolårseffekter - Ifo

Wednesday, September 15, 2021 7:34 AM
Inflationstakten i Tyskland väntas bli cirka 3 procent under 2021, för att därefter falla till 2,0-2,5 procent under nästa år. Det skriver Ifo-institutet som gjort en undersökning.

Bakgrunden till varför årets inflation väntas bli hög beror på två faktorer från fjolåret; den temporära momssänkningen under andra halvåret och kraschen för energipriser som ledde till exceptionellt låga priser under hela 2020.

”Men studien visar också att inflationstakten delvis kan förklaras av en accelererad prishöjning under 2021. Detta är särskilt uppenbart i energi-, livsmedels- och vissa tjänstebranscher sedan januari 2021”, säger Ifo-experten Timo Wollmershäuser.

Att inflationstakten bromsar under 2022 beror på att omnämnda faktorer tills dess ska ha ebbat ut.