Gold Town Games minskar omsättning och resultat - bröt trend i sista månaden

Thursday, February 13, 2020 7:39 AM
Spelutvecklingsbolaget Gold Town Games minskade omsättningen och ökade förlusten i det fjärde kvartalet.

Omsättningen sjönk 56,4 procent till 1,7 miljoner kronor (3,9). Företaget bröt trenden med dalande intäkter i den sista månaden av kvartalet. I december var omsättningen 0,9 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -4 miljoner kronor (-1,6). Resultatet före och efter skatt var -4,4 miljoner kronor (-2). Resultat per aktie hamnade på -0,16 kronor (-0,14).

"Vi är givetvis missnöjda med både omsättningen och resultatet. De båda är en konsekvens av att kapital prioriterats på ett andra spel, World Football Manager (WFM), men också att World Hockey Manager inte lyckats behålla och kapitalisera befintliga användare i tillräckligt hög
utsträckning", skriver vd Pär Hultgren i rapporten.

Satsningen på WFM har än så länge varit en besvikelse.

"Lanseringen av World Football Manager i Storbritannien har visat att användardatan de första dagarna i spelet än så länge inte motsvarande våra mål eller förhoppningar. Vi kan däremot fortsatt se att de användare som stannar fler än fem dagar i många fall fortsätter att spela under en längre tid", uppger Gold Town Games-chefen.

Gold Town Games upprepar sina prognoser.

"Vårt fokus är fortsatt att förbättra bolagets produkter och genom marknadsföring öka antalet användare och således omsättningen. Vår målsättning, tidigare kommunicerad i både
memorandum och rapporter, är att nå ett positivt kassaflöde vid slutet av kvartal två", avslutar Hultgren.Gold Town Games, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning1,73,9-56,4%
Rörelseresultat-4-1,6
Resultat före skatt-4,4-2
Nettoresultat-4,4-2
Resultat per aktie, kronor-0,16-0,14