Penser Access höjer motiverat värde för Optifreeze till 33-35 kronor (30-32)

Tuesday, February 18, 2020 10:50 AM
Optifreeze försäljning i fjärde kvartalet uppgick till 1,13 miljoner kronor och bolaget har fortsatt god kostnadskontroll. Utvärderingarna av Optiflower och Optidry fortskrider och påvisar goda resultat, och Penser Access väntar sig flera besked under första halvåret kring utvärderingarna. Analyshuset ser en stor potential i marknaden för snittblommor och ser fram emot resultatet av Optiflower-utvärderingarna inom tillämpningsområdet cut flowers. Det framgår av en uppdragsanalys daterad den 18 februari.

"Vi gör inga väsentliga justeringar av våra estimat för 2020 och 2021 men tidigarelägger intäkter 2022 och höjer vårt bedömda värde till 33 till 35 kronor per aktie. Detta gör att vi ser medelhög potential till hög risk", skriver Penser Access som tidigare hade motiverat värde på 30 till 32 kronor per aktie.