Systemair gynnade avkastningen - Didner & Gerge Aktiefond steg 0,8 procent i maj

Friday, June 11, 2021 8:10 AM
Fonden Didner & Gerge Aktiefond steg 0,8 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 20,1 procent och är därmed sämre än index som har ökat 21,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carl Bertilsson och Simon Peterson.

Fondens främsta bidragsgivare under månaden var Systemair, AstraZeneca och Volvo. I den negativa vågskålen fanns Embracer, Ericsson och Handelsbanken.

Systemair lämnade en positiv vinstvarning för kvartalet som sträcker sig mellan februari och april. Bolaget rapporterade en stark organisk tillväxtökning och högre marginaler. Systemair är en ledande aktör inom ventilation i Europa. Enligt förvaltarna bör bolagets slutmarknader påverkas av gynnsamma trender under flera år framöver.

Handelsbanken tyngde bland annat av regeringens reviderade förslag om en ny bankskatt under månaden. Regeringen har som målsättning att denna väg driva in cirka sex miljarder kronor årligen, fördelat på de största bankerna i Sverige.

"Skulle skatten implementeras motsvaras summan i stor utsträckning av en minskning av den nuvarande resolutionsavgiften som bankerna betalar, varför den slutgiltiga påverkan bör vara begränsad jämfört med dagens kostnadsnivå. Fortsatt politiskt och regulatoriskt tryck bidrar däremot alltjämt till en hög riskpremie i bankerna. Handelsbanken klarade pandemin bra, med nästan obefintliga kreditförluster och en stabil intjäning. Banken har även en stor utdelningskapacitet, vilket ger förutsättningar för en god utveckling under de kommande åren", kommenterar förvaltarna.

Ericsson föll under månaden då fokus i marknaden hamnade på risken att förlora marknadsandelar i framtida upphandlingar på 5G i Kina, som en följd av de restriktioner som införts mot Ericssons kinesiska konkurrent Huawei.

Didner & Gerge Aktiefond, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent0,8
Index MM, förändring i procent2,5
Fond i år, förändring i procent20,1
Index i år, förändring i procent21,5