Minskad exponering mot infrastruktur - JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund ökade 4,13 procent i augusti

Wednesday, September 16, 2020 2:51 PM
Fonden JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund steg 4,13 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 29,35 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Juuso Mykkänen
Angående utvecklingen på den indonesiska marknaden uppger förvaltaren att antalet investerare i detaljhandelsbolag under pandemin ökat. Detta lyfter förvaltaren som en positiv faktor och pekar på att förhållandet mellan börsmarknadens värde och total BNP ligger på 30-40 procent, vilket är de lägsta nivåerna sedan finanskrisen.

Förvaltaren menar också att marknaden börjat återgå till allt mer normala förhållanden, där inflödena exempelvis ökat. Dessutom har investerarna börjat reagera på mer bolagsspecifika nyheter, vilket inte var fallet för några månader sedan, skriver Mykkänen.

Under månaden sålde fonden av innehavet i Kimia Farma, som sedan köp utvecklats starkt. Man minskade även vikten i infrastrukturbolag. Enligt förvaltaren har coronapandemin saktat ner verksamheten i sektorn mer än vad man först väntat sig.

I augusti tog fonden återigen en position i mediabolaget Media Nusantara, som Mykkänen anser besitter en attraktiv värdering.
JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent4,13
Fond i år, förändring i procent-29,35