Iapoteks Apotek365 tecknar exklusivitetsavtal med handspritsleverantör

Thursday, March 12, 2020 11:07 AM
Detaljhandelsbolaget Iapotek har tecknat ett exklusivitetsavtal med handspritsleverantören av Handsanitizer som säljs på Apotek365. Avtalet innebär att handspritsleverantören Personal Products ger Apotek365 exklusivitet på försäljning av deras handspritsprodukter tolv månader framåt. Under veckan som gått har Apotek365 sålt över 5 000 enheter av deras produkt och har tillgång till lika mycket i nuläget. Leverantören räknar med att få in mer desinfektionssprit för tappning och påfyllning av deras handspritsprodukt under kommande vecka. Det framgår av ett pressmedelande.

På längre sikt kommer Apotek365 och Personal Products gemensamt se över möjligheterna till private label produkter för Apotek365. Bolaget kommer också gemensamt se över det sortiment som leverantören arbetar med idag för att om möjligt bredda och anpassa sortimentet till vad som är praxis inom branschen.