Vattenfall ansöker om att bygga nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals (uppdatering)

Wednesday, January 25, 2023 12:43 PM
(Uppdateringen gäller de tre sista styckena)

Statliga energibolaget Vattenfall har lämnat in en ansökan om att bygga nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals. Enligt handlingar som Aftonbladet har fått ut ska den nya anläggningen vara klar om nio år och den totala effekten är betydligt större än Ringhals 3 och 4 producerar i dag.

– Det är mycket glädjande, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari (L).

Vattenfall har lämnat in en ansökan till Svenska kraftnät om att bygga ny kärnkraft vid Ringhals.
Enligt ansökan går det inte att utläsa vilken sorts reaktortyp eller anläggning det handlar om. Den nya anläggningen kallas för "Nucelerate west" och målet är att den ska anslutas till elnätet 2032.

Till SVT bekräftar Vattenfall att man skickat in en ansökan men säger att man i nuläget inte skickat in någon begäran till Strålsäkerhetsmyndigheten om att få bygga nya reaktorer.

– Vi har inte fattat några beslut om att bygga reaktorer men vill ta höjd för möjligheten, säger Markus Fischer presschef på Vattenfall till SVT.

Istället ska det handla om att tillståndsprocesser för elnäten kan dra ut på tiden. Därmed vill myndigheten anmäla sitt intresse.