Skanskas skyskrapa Generation Park Y i Warszawa är uthyrd till 98,5 procent

Tuesday, June 30, 2020 1:04 PM
Byggbolaget Skanska har tecknat ett hyresavtal med försäkringsbolaget PZU Group för 47 000 kvadratmeter kontorslokaler samt därutöver 325 p-platser i skyskrapan Generation Park Y i Warszawa, Polen. Hyresgästen kommer att påbörja inflyttningen andra kvartalet 2022. Med detta avtal är byggnaden till 98,5 procent uthyrd. Avtalet är det största hyresavtalet i Skanskas historia vad gäller antalet uthyrda kvadratmeter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Generation Park Y är en byggnad i kontorskomplexet Generations Park som består av tre kontorsbyggnader namngivna med X, Y, Z. De tre delprojekten i kontorskomplexet har en total uthyrningsbar yta på 87 000 kvadratmeter kontorslokaler samt därutöver stor yta för parkeringsplatser.

Skanska påbörjade byggnationen av Generation Park Y i november 2018. Färdigställande av själva byggnaden beräknas till första kvartalet 2021. Därefter kommer anpassningar interiört att utföras för hyresgästen fram till andra kvartalet 2022, vilket också är inflyttningsdatum.