Compare-IT:s två största ägare ökar innehaven

Friday, December 27, 2019 7:19 AM
Softhouse Invest och Nudging Capital har ökat innehaven i teknikbolaget Compare-IT.

Softhouse Invest, största ägare i Compare-IT Nordic, ökar sitt innehav i Compare-IT genom att köpa 274 000 aktier till en aktiekurs om 0,73 kr per aktie från Martin Strandqvist Holding. Martin Strandqvist är säljansvarig i Compare-IT och verkar numera från Stockholm. Efter köpet uppgår innehavet till 3 758 000 aktier, vilket motsvarar 21,6 procent av aktierna.

Nudging Capital, näst största ägare, ökar sitt innehav i Compare-IT genom att köpa 274 000 aktier till en aktiekurs om 0,73 kr per aktie från Jimmy Björkman Holding. Jimmy Björkman är inte längre aktiv i företaget. Efter köpte uppgår innhavet till 2 220 716 aktier, vilket motsvarar en ägarandel om 12,8 procent.

"Softhouse ser en fortsatt stor uppsida i Compare-IT som en plattform för smarta hem - marknaden är i tidigt skede med stor potential och vi tror att det kommer att ske en del intressanta strukturaffärer framöver", säger Tord Olsson, en av Softhouse grundare och styrelseledamot i Compare-IT Nordic, i en kommentar.