USAs inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade mer än väntat i juni

Thursday, June 23, 2022 1:45 PM
USAs inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade mer än väntat i juni.

Tjänsteindexet sjönk till 51,6 i juni. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 53,3.

Föregående månads utfall var 53,4.

USAs sammanvägda inköpschefsindex minskade mer än väntat i juni.

Det sammanvägda indexet sjönk till 51,2 i juni. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 53,0.

Föregående månads utfall var 53,6.

En siffra över 50 indikerar expansion.

USAjuni, 2022Konsensusmaj, 2022
Inköpschefsindex för tjänstesektorn51,653,353,4
Inköpschefsindex sammanvägt51,253,053,6
Konsensusdata från Bloomberg