Vostok Emerging Finances redovisningschef köper aktier

Monday, December 16, 2019 5:27 AM
Elisabet Hultén har den 13 december köpt 15 000 aktier i Vostok Emerging Finance där hon är redovisningschef, head of accounting. Aktierna köptes till kursen 2,92 kronor per aktie, till ett totalt pris av 43 800 kronor.

Affären gjordes på First North Sweden, enligt Finansinspektionens insynsregister.