Swedavia ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Thursday, February 13, 2020 3:27 PM
Statliga flygplatsoperatören Swedavia ökade omsättningen under fjärde kvartalet men resultatet minskade.

Omsättningen steg 4,4 procent till 1 564 miljoner kronor (1 498).

Rörelseresultatet blev -12 miljoner kronor (16).

Justerat rörelseresultat utföll på 62 miljoner kronor (100), med en justerad rörelsemarginal på 4,0 procent (6,7).

Resultatet efter skatt blev -62 miljoner kronor (-17).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 385 miljoner kronor (491).

Antalet passagerare fortsatte att minska under fjärde kvartalet, inte minst inom inrikesflyg där minskningen var 9,7 procent. Antalet utrikespassagerare minskade med 3 procent.

Swedavia, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning1 5641 4984,4%
Rörelseresultat-1216
Rörelsemarginal1,1%
Rörelseresultat, justerat62100-38,0%
Rörelsemarginal, justerad4,0%6,7%
Nettoresultat-62-17
Kassaflöde från löpande verksamhet385491-21,6%