Gold Town Games säljer ägandet i Imperium Galactic War

Wednesday, February 12, 2020 7:46 AM
Spelutvecklingsbolaget Gold Town Games har sålt sitt ägande i Imperium Galactic War till Vavel Games. Betalningen uppgår till 130 000 dollar plus en aktiepost om 4,9 procent i Vavel Games.

Gold Town Games fattade beslut redan i augusti 2017 om att sälja rättigheterna. Bakgrunden är att man vill fokusera på mobila sportmanagementspel.

- Processen sedan beslutet om avyttring har varit lång och ibland osäker, där bland annat utdelningen av dotterbolaget Time Stop Intractive var en viktig beståndsdel för att stänga affären. Med detta som bakgrund är det extra glädjande att vi äntligen har nått i mål, säger Gold Town Games vd Pär Hultgren i en kommentar.