Logistri ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet, har utvärderat förvärv - vd

Thursday, November 25, 2021 12:17 PM
Fastighetsbolaget Logistri redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg under perioden.

Hyresintäkterna uppgick till 24,2 miljoner kronor (22,1), en ökning med 9,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 22,8 miljoner kronor (23,9).

Förvaltningsresultatet uppgick till 14,3 miljoner kronor (12,9).

Resultatet före skatt var 14,3 miljoner kronor (12,9).

Resultatet efter skatt blev 11,7 miljoner kronor (9,8), och per aktie 2,40 kronor (2,00).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 153,66 kronor (119,92).

"Bolagets affärsverksamhet och resultat har under verksamhetsårets tre första kvartal fortsatt utvecklats starkt med förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt fullt uthyrd fastighetsportfölj. Bolagets lägre finansieringskostnader har från slutet av maj 2021 bidragit till att stärka förvaltningsresultatet markant", säger vd Ulf Attebrant.

Logistri-chefen uppger också att bolaget har utvärderat ett antal förvärvsmöjligheter under perioden och att det finns en fortsatt stark "pipeline" av intressanta förvärvsmöjligheter.

Logistri, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Hyresintäkter24,222,19,5%
Driftöverskott22,823,9-4,6%
Förvaltningsresultat14,312,910,9%
Resultat före skatt14,312,910,9%
Nettoresultat11,79,819,4%
Resultat per aktie, kronor2,402,0020,0%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor153,66119,9228,1%