ESG-ETF:er lockade en majoritet av inflöden under 2020

Wednesday, January 13, 2021 3:12 PM
ESG-ETF:er lockade en knapp majoritet av inflödena på ETF-marknaden i Europa under förra året, enligt Lyxor ETF Research som tillhör fondbolaget Lyxor.

Dessa hållbara ETF:er beräknas ha stått för 45,5 miljarder euro av det totala inflödet på 89,3 miljarder euro. Det markerar mer än en dubbling mot 2019, samtidigt som den totala marknaden minskade jämfört med rekordåret 2019 med 102,6 miljarder euro i inflöden.

Det framgår även att ESG-ETF:er har inte haft utflöden under en enda månad sedan början av 2019.

När volatiliteten på marknaden var som störst under mars 2020 visade de istället motståndskraft, medan övriga ETF-marknaden noterade stora utflöden.

Även så kallade klimat-ETF:er attraherade två miljarder euro i inflöden, trots att det rör sig om väldigt nya produkter på marknaden.