TD Economics sänker prognos för Kinas BNP till 2,6 procent - nästa år spås en tillväxt på 4,2 procent

Thursday, September 22, 2022 2:31 PM
Analyshuset TD Economics bedömer att Kinas ekonomiska problem ser ut att bestå under 2022 och in i 2023 eftersom åtgärder som myndigheterna vidtar för att få fart på ekonomin inte kommer att vara tillräckliga.

TD Economics spår nu att Kinas BNP ökar 2,6 procent i år, att jämföra med Kinas utsatta mål på 5,5 procent från i våras. Under nästa år spås tillväxten öka till 4,2 procent. TD betonar samtidigt att det råder osäkerhet kring utsikterna.

TD har också under veckan sänkt sin prognos över den globala BNP-tillväxten till 2,8 procent för i år, från 2,9 procent som bedömningen i juni. För nästa år ses en tillväxt på 2,2 procent (tidigare 2,7). Under 2024 spås en tillväxt på 3,0 procent.