Braincool senarelägger bokslutskommunikén till 28 februari

Wednesday, February 19, 2020 11:19 AM
Medicinteknikbolaget Braincool kommer att publicera sin bokslutskommuniké först den 28 februari, i stället för den 21:e februari.

"Anledningen till beslutet är organisatoriska förändringar samt det extraarbete som har förorsakats av Braincools deltagande i hanteringen av nyemissionen i det tidigare dotterbolaget Polarcool", skriver bolaget i ett pressmeddelande.