SEB:s styrelse föreslås till omval

Tuesday, February 23, 2021 12:43 PM
Aktieägarna i banken SEB kallas till årsstämma den 30 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 4,10 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseldamöterna Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Jesper Ovesen, Helena Saxon, Johan Torgeby och Marcus Wallenberg. Valberedningen föreslår omval av Marcus Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner långfristiga aktieprogram för 2021, som består av olika delar.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att förvärva och överlåta egna aktier samt
bemyndigande att emittera konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier i banken med högst 10 procent.