Absolicon får order på pilotanläggning i Saudiarabien

Wednesday, February 26, 2020 11:15 AM
Solenergibolaget Absolicon har fått en order från avsaltningsbolaget Saline Water Conversion Corporation, SWCC, i Saudiarabien som har lagt en beställning på ett solfångarfält från Absolicon. Syftet är att utvärdera Absolicons solkoncentrator T160 för avsaltning av havsvatten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Saudiarabien har stora utmaningar med sin vattenförsörjning, men med solenergi kan det salta havsvattnet omvandlas till porlande färskvatten som både kan släcka törst och bevattna uttorkade marker.

Saline Water Conversion Corporation, SWCC, är det största avsaltningsföretaget i världen och producerar 4,6 miljoner kubikmeter per dag. SWCC är statligt ägt och har ett betydande ansvar för avsaltning av havsvatten i Saudiarabien.

Det solvärmefält nu beställts kommer att drivas av Desalination Technologies & Research Institute som ägs av SWCC. Institutet kommer att utvärdera effektiviteten hos Absolicon T160 i avsaltningsprocesser under väderförhållandena i regionen, särskilt exponering för nedsmutsning och sand.

- Testerna är utmanande, men vi har en unik design och våra patenterade solfångare är gjorda med banbrytande material. Glaset är självrengörande och vi har solvärmefält i drift i 10 år, säger Joakim Byström, vd för Absolicon.

Installation och utvärdering av solfångarna är ett kostnadsdelningsprojekt och inkluderar installation av ett solfångarfält om 44 kvadratmeter. Fältets prestanda kommer att mätas under tolv månader. Uppfyller solfångarna uppfyller vad de lovar är parterna inställda på att införa tekniken i stor skala inom SWCC;s avsaltningsanläggningar i Saudiarabien. Solfångarfältet är planerat att vara i drift i tredje kvartalet i år.