Strand Förmögenhetsfond ökade 1,7 procent i december - börsuppgången kommer att pågå ett tag till

Tuesday, January 14, 2020 3:52 PM
Fonden Strand Förmögenhetsfond ökade 1,7 procent i december och summerar 2019 som ett riktigt bra börsår. Det framgår av en månadsrapport.

I en kommentar skriver fondens förvaltarteam att fastighetssektorn var en av årets absoluta vinnarbranscher, då indexet Six Fastighetsindex steg 51,8 procent.

En av anledningarna till fastighetssektorns starka prestation beskrivs vara att allt fler investerare, i det nuvarande ränteläget, likställer fastighetsaktier med obligationer. Vilket kan driva kurserna uppåt en lång tid men också skapa en del orosmoln.

"Många fastighetsbolag är nu mycket högt värderade i relation till substans samtidigt som den avkastning som fastigheterna genererar baserat på sina marknadsvärden är låg. Det är inte självklart att det är en bubbla eftersom lågränteläget sannolikt kommer att fortsätta, men det innebär en risk om attityden förändras och i vissa fastigheter med till exempel mycket intäkter från butiker finns det dessutom risk på intäktssidan", beskriver förvaltarteamet.

Inför framtiden ser fonden en del signaler på att den nuvarande konjunktursvackan har bottnat ur, det kan innebära att bolagens vinsttillväxt kommer tillbaka och i en sådan cykel går ofta aktiemarknaden starkt tills centralbankerna återigen höjer räntan.

Förvaltarteamet bedömer därmed att börsuppgången kommer pågå ett tag till.

Fondens tre största innehav var per utgång av månaden SEB, Intrum och Xvivo Perfusion. Aktievikten uppgick till 52,1 procent.