Zordix företrädesemission blev överteckad

Friday, October 16, 2020 2:35 PM
Spelutvecklingsbolaget Zordix nyemission med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till 324 procent och blev därmed övertecknad. De garantiåtaganden som lämnats behöver därmed inte tas i anspråk. Bolaget tillförs 45,5 miljoner kronor före emissionskostnader på 6,1 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Intresset har varit stort för vår nyemission och det är glädjande både att se att så många befintliga ägare har tecknat sig och att vi även har lyckats säkra nya långsiktiga ägare. Nu ser vi med tillförsikt fram emot nästa steg i vår utveckling, kommenterar vd Matti Larsson.

Bolaget emitterar 3,79 miljoner nya aktier och har därefter 18,96 miljoner aktier utestående. Antalet aktier i bolaget ökar därmed med 25 procent.