Stendörren kallar till extra bolagsstämma för att klubba förändringar i styrelsen

Friday, December 20, 2019 8:22 AM
Aktieägarna i fastighetsbolaget Stendörren kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 januari 2020 i Stockholm.

Seth Liberman lämnar som styrelseordförande men kvarstår som styrelseledamot. Anders Tägt föreslås bli ny styrelseordförande. Vidare föreslås nyval av Nisha Raghavan som representerar EQT som styrelseledamot. Styrelseförslaget blev känt den 16 december.