Josab byter partner för samarbetet i Ungern

Friday, October 16, 2020 3:32 PM
Vattenreningsbolaget Josab Water Solutions tecknade i juli ett avsiktsavtal med ungerska Dramex avseende uppbyggnad av en ny försäljningsorganisation och en framtida produktionsanläggning för miljöprodukter, inkluderande vattenreningsanläggningar baserade på Josabs Aqualite teknologi.

Huvudmannen för Dramex, István Lucovics, har insjuknat i covid-19 och återhämtningen har varit besvärlig, vilket i detta skede har utmynnat i beslutet att byta partner för projektet.

Josabs kontaktperson gentemot myndigheterna och ministerierna i Ungern, Kiss Sándor, meddelar att ett nytt partnerskap kommer att vara framtaget och utvärderat till slutet av oktober. Projektets inriktning är fortsatt densamma och påverkas inte av denna förändring.

Bolaget skall utöver produktion av befintliga vattenreningsanläggningar även tillföra nya miljöprodukter, via köp eller partnerskap, företrädesvis inom områdena vatten- och luftrening samt ansvara för all marknadsföring, utveckling och försäljning av produkterna.

Projektets totala investering, inkluderande produktionsanläggning, är beräknad till 10 miljarder
ungerska forint, motsvarande 300 miljoner kronor och planeras, då området tillhör ett regionalt stödområde i Ungern, till största del finansieras via statligt stöd samt fördelaktiga statliga banklån i Ungern. Processen för detta är redan påbörjad.

- Vi är givetvis oerhört ledsna för Istváns hälsoläge och önskar honom hälsan åter. Arbetet med projektet har trots allt pågått under tiden varför byte av partner ger en mindre fördröjning, säger Henry Koskela, vd i Josab Water Solutions.