Genmabs prognos för 2021 svagare än väntat

Tuesday, February 23, 2021 4:18 PM
Danska läkemedelsbolaget Genmabs prognos för 2021 var svagare än vad analytikerna räknat med.

För helåret 2020 rapporterar bolaget intäkter om 10,1 miljarder danska kronor, vilket markerar en ökning om 88 procent på årsbasis. Försäljningssiffrorna för Darxalex (daratumumab) var kända sedan tidigare. Ökningen drevs av en stor upfront-betalning från Abbvie men även högre royalties.

Rörelseresultatet landade på 6 313 miljoner danska kronor (2 638), vilket drevs främst av den ökade försäljningen.

För 2021 räknar bolaget med intäkter mellan 6,8 till 7,5 miljarder danska kronor, främst bestående av royaltyintäkter för Darzalex. Enligt estimat från Bloomberg var 8 miljarder danska kronor väntat, sett till genomsnittet.

Genmab ser framför sig ett rörelseresultat om mellan 1 till 2 miljarder danska kronor, vilket också var lägre än väntade 3,27 miljarder.

Aktien var ned över 3 procent idag på den danska börsen.